Online Reclame

Je bedrijf in de picture zetten, dat kan online op heel veel verschillende manieren en op verschillende plekken. Natuurlijk is je website een belangrijke trekpleister. Maar hoe komen je potentiële klanten daar. Hoe trek je hun aandacht en maak je ze er op attent dat je bestaat?

Spurt kent de mogelijkheden en adviseert welke acties voor jou het meeste effect hebben. Daarbij gaat het er vooral om dat je daar aanwezig bent waar je doelgroep ook zit. Voor de een zal dat Facebook zijn, voor de ander Google en voor een derde is een directe e-mailing de beste optie.

 

Nieuwsbrieven/
E-mailings
Adverteren op
Facebook
Google
Adwords

laat-je-inspireren